Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího.

Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:

k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodě k používání,
používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží,
zanedbáním péče a údržby o zboží,
poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

Odpovědnost za vady se nevztahuje také na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu a nelze reklamovat.

Postup reklamace:

Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace prosím vyplňte následující reklamační formulář:

1, formulář online nebo

2, vypsat ručně a vytisknout klikněte zde...