1. Všeobecná ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu mezi prodávajícím a kupujícím na dálku.

1.2 Prodávající (dodavatel) a zákazník (kupující, spotřebitel) se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace zejména prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) a internetové sítě (www) jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

1.3 Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

1.4 Prodávající je zároveň provozovatelem internetového obchodu na doméně www.beadoli.com/cz.

Ing. Veronika Kapralová Sídlo: Duchnovičova 315/32, Stakčín 067 61

IČ: 48033812

DIČ: 1087202193

IČ DPH: SK1087202193

Tel.: 0950 432 896

E-mail: info@beadoli.com

Zapsaný: Okresní úřad Humenné, odbor živnostenského podnikání OU-HE-OZP-2015/001340-2, č.j. živnostenského registru 720-20687

Banka: MBank a.s.

Číslo účtu: 520700 – 4205076736/8360

IBAN:  SK55 8360 5207 0042 0507 6736

BIC/SWIFT: BREXSKBXXXX

Banka: FIO BANKA a.s.

Číslo účtu: 2101099934/8330

IBAN: SK2183300000002101099934

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Banka v CZK: FIO BANKA a.s.

Číslo účtu: 2501099941/2010

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Dozorčí orgán: Inspektorát SOI (Slovenská obchodní inspekce) pro Prešovský kraj, Obránců míru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu dozoru,      t. čj. 051/7721597

2. Objednávka

2.1 Zboží prodávajícího je popsáno na internetové stránce www.kociky-adoli.sk. U každé položky je uvedeno její vyobrazení, popis a cena s 21% DPH.

2.2 Zboží lze objednat přes internetovou stránku prostřednictvím nákupního košíku.

2.3 Kupující si vybere zboží uvedené na internetové stránce a jeho zakliknutím ho vloží do nákupního košíku. Počet a druh položek zboží lze kupujícím měnit až do konečného odeslání objednávky prodávajícímu.

2.4 Po zobrazení obsahu košíku je kupující informován o cenách jednotlivých, jím zvolených zboží, jakož io jejich celkové ceně. V této části je prodávajícímu nabídnuta volba „PLATOBNÍ PODMÍNKY”, kde si vybere způsob platby: dobírka, platba předem nebo osobní odběr. Následně vybírá z nabídky „PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY”, kde si vybírá ze 2 možností: osobní odběr a doručení kurýrem. Zákazník je informován o celkové hodnotě objednávky. Tu tvoří součet celkové ceny zboží v košíku (mezisoučet) a cen zvoleného způsobu dopravy a platby kupujícím. Kupujícímu je umožněno vynechat volbu zobrazení obsahu košíku a přejít přímo do části pokladny. Kupující odesílá objednávku použitím volby „OBJEDNÁVKA S POVINNOSTÍ PLATBY”.

2.5 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, včetně přesné korespondenční adresy, emailu a telefonického kontaktu.

2.6 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy a jsou považovány za závazné.

2.7 Po doručení objednávky prodávajícímu bude kupujícímu zasláno potvrzení objednávky na jeho mailovou adresu.

2.8 Objednávku lze zrušit ze strany kupujícího i prodávajícího a to z těchto důvodů.

Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku, jejímž předmětem je zboží zhotovené podle zvláštních požadavků spotřebitele:

– bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím,

– po závazném potvrzení objednávky pouze v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání nebo do 3 hodin od potvrzení objednávky. Samozřejmě nás co nejdříve kontaktujte emailem na adrese info@beadoli.com nebo telefonicky 0950432896.

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku tehdy, pokud
– objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybná adresa, kupující neodpovídá na emaily, atd.),
– zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V takovém případě prodávající kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1 Cena zboží s DPH je uvedena u každé položky na internetové stránce. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu platnou v době objednání zboží. Faktura bude kupujícímu doručena spolu se zbožím.

3.2 Prodávající je vázán svou nabídkou zboží včetně jejich cen uvedených na internetové stránce až do dne zveřejnění nové nabídky zboží a/nebo nových cen na internetové stránce. Kupujícímu bude dodáno zboží za kupní cenu v době provedení objednávky.

3.3 Akciové nebo výprodejové ceny platí do okamžiku vyprodání zboží nebo po dobu časově určenou prodávajícím, pokud u konkrétního zboží není uvedeno jinak. Pokud není uvedeno jinak, slevy se nesčítají a nelze je kombinovat s jinými slevami. Slevy nelze uplatnit zpětně. Probíhá-li více akcí nebo slev najednou, uplatňujeme pouze nejvyšší slevu, podle akce, která právě probíhá. Cena dopravy zůstává nezměněna, není zlevněná.

3.4 Sleva 5% po registraci platí pouze na nezlevněné nebo akční zboží i přesto, že u akčního zboží tato informace je zobrazena.

3.4 SPȎSOB PLATBY:

na dobírku – pokud jste si zvolili v nákupním košíku platbu při převzetí zboží (dobírku), zásilka Vám bude doručena kurýrem přepravní společnosti DPD na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři a cenu zásilky zaplatíte při převzetí zboží.
převodem na účet – pokud jste si zvolili v nákupním košíku platbu převodem na účet prodávajícího, budeme čekat 5 dní na úhradu Vaší objednávky. Pokud objednávka nebude uhrazena do 5 dnů, bude stornována. Připsáním uvedené částky v objednávce na náš účet se částky považují za uhrazené a zásilku Vám ihned odešleme.

Banka v CZK: FIO BANKA a.s.

Číslo účtu: 2501099941/2010

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

3.5 Pokud nebude cena za dodané zboží uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, kdy bude cena uhrazena.

4. Dodací podmínky a poštovní

4.1 Kupující v objednávce zadá způsob, jakým mu má být zboží doručeno a místo, na které mu má být zboží doručeno.

4.2 Prodávající si balné neúčtuje.

4.3 Zboží dle dostupnosti bude expedováno v co nejkratším možném termínu, obvykle je to 3-5 dní podle vytíženosti eshopu. U každého zboží je uvedena jeho dostupnost. 

4.4 Zboží je dodáváno kurýrem přepravní společnosti Zásilkovna na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu.

4.5 Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

4.6 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu druh a množství objednaného zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky. Prodávající se také zavazuje dodat kupujícímu zboží vhodně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prodávající nenese odpovědnost za důsledky způsobené zpožděním doručení nebo ztrátou zásilky zaviněnou přepravcem nebo nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zásilky zaviněnou přepravní společností.

4.7 V případě osobního odběru zboží, jehož kupní cena byla uhrazena předem bezhotovostním převodem, může prodávající požadovat od přebírající osoby předložení identifikačního dokladu, a to v zájmu předcházení vzniku škod na cizím majetku. V případě pochybností o totožnosti této osoby má prodávající právo až do vyjasnění rozporu odepřít vydání zboží.

4.8 Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za zboží cenu v plné výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

4.9 CENÍK

P.č. Způsob dodání                                                      Způsob platby                                         CENA 

Kurýr (společnost Zásilkovna- výdejní místo             platba převodem                                       120 CZK
Kurýr (společnost Zásilkovna)  - doručení domu       platba při převzetí - doplatek 30 CZK        180 CZK 


                  

Cena poštovného bude připočtena ke kupní ceně zboží. Dodání zboží je do 3-5 pracovních dnů od expedice z našeho skladu.

4.10 Bude-li třeba opakovat doručení zboží realizované přepravní společností z důvodu nepřítomnosti kupujícího na určeném místě dodání, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména za opakované dodání zboží. Zboží se považuje za dodané okamžikem jeho doručení na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzaté okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.

5. Reklamace

5.1 Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího.

5.2 V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, prodávající si ve smyslu platné legislativy uplatňuje právo reklamaci vyřídit až po úplné úhradě ve smyslu § 151a a násl. Občanského zákoníku.

5.3 Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškeré nabízené zboží se poskytuje záruka ve trvání 24 měsíců, není-li u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.

5.4 Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.

5.5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:

k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodě k používání,
používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží,
zanedbáním péče a údržby o zboží,
poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

5.6 Z odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.

5.7 Odpovědnost za vady se nevztahuje také i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu a nelze reklamovat.

5.8 Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže, avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a popis vady nebo doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář spolu s dokladem o koupi. Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu).

5.9 Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.

5.10 Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace mě kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

5.11 Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

při odstranitelné vadě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat místo o opravy vady (opravy) výměnu vadné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady,
při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci k danému účelu, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).
reklamace se považuje za vyřízenou, skončí-li reklamační řízení odevzdáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

5.12 Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (dle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, jelikož zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.

5.13 Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoli měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

Reklamační lístek – pro jeho vyplnění klikněte zde

5.13 Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoli měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

Reklamační lístek – pro jeho vyplnění klikněte zde

5.14 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým používáním zboží, chybnou obsluhou, mechanickým poškozením, neodborným nebo neoprávněným zásahem, údržbou či instalací. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka způsobeným nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prach, voda) do zboží či poškozením způsobeným vyšší mocí (povodeň…).

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Spotřebitel na základě zákona č. 1/2006 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

6.2 Kupující má právo v rámci této doby po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet jej, aby zjistil potřebné odlišnosti a závady podobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

6.3 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den 14-ti denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6.4 Doba na odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem, kdy zboží je převzato kupujícím nebo třetí osobou kromě přepravce.

6.5 Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou vyplněním FORMULÁŘE O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY a zasláním jej na emailovou adresu prodávajícího info@beadoli.com nebo zasláním písemnou zásilkou na adresu: Ing. Veronika Kapralová, Strojírenská 603/85, Snina 069 01.

6.6 Zboží kupující zašle na adresu sídla prodávajícího v období do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží by mělo kupující zaslat v původním obalu. Kupující spolu se zbožím zašle i doprovázející dokumenty, které byly přiloženy ke zboží (faktura, návod k použití, záruční list apod.). Náklady na vrácení zboží nese kupující (spotřebitel). Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu, tedy poštovné na zpětné zaslání zboží. Kupujícímu se při zasílání zboží doporučuje zásilku pojistit. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato. Kupující v případě vrácení zboží je povinen zaslat zboží formou běžného nebo obchodního balíku poštou nebo zasilatelskou společností nebo je osobně doručit.

6.7 Kupující odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění jeho povahy, vlastností a funkčnosti. V případě, že dojde k poškození zboží, přistoupíme k sankcím. - 50% z ceny v případě částečného poškození zboží, 100% z ceny v případě celkového poškození zboží.

6.8 Platby kupujícímu budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu bude doručeno oznámení o odstoupení od této smlouvy. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit kupujícímu (spotřebiteli) platby předtím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu. Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

6.9 V případě nedodržení výše uvedených podmínek se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

6.10 Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy spolu s formulářem odstoupení od smlouvy tvoří přílohu těchto VOP a zároveň je možné jeho stažení na internetových stránkách e-shopu jako dokument v položce menu „Odstoupení od smlouvy“.

Doporučujeme oznámit vrácení zboží telefonicky nebo emailem a dohodnout další postup.

čj. 0950432896
email: info@beadoli.com

Odstoupení od smlouvy – pro jeho vyplnění klikněte zde

7. Náhrada škody při nepřevzetí zboží

7.1 Prodávající má právo na náhradu škody (dle ust. § 420 a násl. občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nestornoval resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svou povinnost, podle které je kupující povinen převzít objednané zboží.

7.2 Při určování výše náhrady škody, prodávající bere v úvahu především dopravní náklady as tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky, jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.

7.3 Prodávající má právo i neuplatnit si právo na náhradu škody nebo si uplatnit toto právo jen z části.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Internetový obchod www.kociky-adoli.sk se řídí zákonem č.j. č. 18/2018 Z. z o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

8.2 E-shop je zaregistrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8.3 Některé osobní a kontaktní údaje kupujícího jsou důležité pro vyplnění a správné doručení objednávky, ty však slouží pouze pro zpracování prodávajícího, tyto údaje neposkytne třetí straně kromě přepravní společnosti pro doručení zásilky nebo státním orgánům v případě kontroly. Provozovatel v takovém případě zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, dodací adresa.

8.4 Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

8.5 Kupující uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů na dobu neurčitou. Kupující má právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu odvolat, a to zasláním písemného oznámení nebo emailem o odvolání tohoto souhlasu na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mailovou adresu.

8.6 Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro marketingové účely, může být informován o novinkách nebo nabídkách (akcích, slevách apod.) v internetovém obchodě mailem. Pokud si kupující nepřeje dostávat takové novinky a nabídky, má možnost kdykoli ukončit jejich zasílání podle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě. Provozovatel v takovém případě zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail.

8.7 Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo odstoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem. V takovém případě neplatí výše uvedená pravidla o ochraně osobních údajů.

8.8 Dotčená osoba má práva vymezená ve smyslu ust. § 28 a násl. Zákona čj. 18/2018 Z. z o ochraně osobních údajů ve znění platných novel.

8.A Ověřeno zákazníky HEUREKA

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. čj. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. K zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o koupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně k jejím vlastním účelům. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat."

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto VOP nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy a to odesláním elektronické objednávky.

9.2 Práva kupujícího ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze „Zákona o ochraně spotřebitele č.j. 250/2007 Z. z.” ve znění pozdějších zákonných úprav, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny. Případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.

9.3 Osobní údaje jsou chráněny a nedotknutelné před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zasílání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem (kupujícím).

9.4 Prodávající si vyhrazuje právo měnit znění těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. února 2015.

ZÁKON č. 391/2015 Sb. O ALTERNATIVNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Pokud spotřebitel (kupující) není spokojen se způsobem a postupem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud si myslí, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost spotřebitele odpoví zamítavě nebo na ni do 30 dnů ode dne jejího odeslání neodpoví vůbec, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů (dále jen „ARS“) a o změně a doplnění některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (http://www.mhsr. cs/seznam-subjektů-alternativního-řešení-spotřebitelských-sporů/146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel má možnost řešit spotřebitelské spory prostřednictvím online evropské platformy RSO (řešení sporů online). Spotřebitel zároveň může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Formou „ARS“ mohou být řešeny pouze spory vyplývající ze smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem a spory s touto smlouvou související. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. „ARS“ se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 eur. Subjekt „ARS“ může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 eur s DPH.

Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č.j. č. 40/1964 Sb, Zákona č.j. č. 250/2007 Sb., Zákona č.j. č. 102/2014 Sb., Zákona č.j. č. 122/2013 Sb., Zákona č.j. 22/2004 Sb. jakož i Zákona č.j. 513/1991 Sb.